1. Απαραίτητα προσόντα οδηγού. Να είναι τουλάχιστον 23 ετών, κάτοχος πιστωτικής κάρτας και να κατέχει άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 έτος πριν.Η άδεια οδήγησής του να είναι Ελληνική, Ευρωπαική (για τις χώρες της Ε.Ε.) ή Διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.).

2. Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης. Μία ημέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα επιβαρύνεται με το 1/5 της κανοκικής ημερήσιας τιμής.

3. Ασφάλεια. Οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις:
α) Θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων έως 500.000€.
β) Υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της HELLEN έως 100.000€.
γ) Για ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ο πελάτης ευθύνεται μέχρι την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος.

4. Κάλυψη μη ασφαλισμένων ποσών. Η ευθύνη του ενοικιαστή που αναφέρεται στην παραπάνω παρ.3γ μειώνεται στα 300€ μόνο εάν δεχτεί να καταβάλει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης 6€. Ανεξάρτητα εάν ο πελάτης έχει αποδεχτεί την κάλυψη μη ασφαλισμένων ποσών υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει στο κάτω μέρος ή στους τροχούς και τα ελαστικά του αυτοκινήτου καθώς επίσης και εάν η ζημιά προεκλιθεί από παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

5.Κάλυψη κλοπής. Ο ενοικιαστής απαλλάσεται από την ευθύνη για κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον δεχθεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλει ημερησίως το ποσό των 2,50€.

6. Βενζίνη. Πληρώνεται από τον μισθωτή.

7. Χιλιόμετρα. Η χρέωση των χιλιομέτρων αρχίζει και τελειώνει στο γραφείο μας.

8.Παραδόσεις-Παραλαβές. Η παράδοση στο αεροδρόμιο ή σε ξενοδοχείο της Καλαμάτας γίνεται δωρεάν. Για μεγαλύτερες αποστάσεις η χρέωση γίνεται με 0,25€ το χλμ.

9.Φόροι. Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23%.

10. Τροχαίες παραβάσεις. Όλα τα πρόστιμα και συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις επιβαρύνουν τον μισθωτή.

11. Μεταφορά με πλοίο. Επιτρέπεται μόνο με γραπτή έγκριση της εταιρείας.

12. Βοηθητικά. Παιδικά καθίσματα για παιδιά έως 2 χρονών διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 2€ ημερησίως.